Φοινικόπτερο ανώριμο

Τάξη: Φοινικοπτερόμορφα
Order: Phoenicopteriformes
Οικογένεια: Φοινικόπτερα – Φοινικοπτερίδαι
Family: Phoenicopteridae
Ονομασία: Φοινικόπτερο ανώριμο
Scientific Name: Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758 )
Common Name: Greater Flamingo

Scroll to Top
Scroll to Top