Φραγκόκοτα, θηλυκό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά – Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Φραγκόκοτα, θήλυκο
Scientific Name: Numida meleagris (Linnaeus, 1758)
Common Name: Helmeted Guineafowl

Scroll to Top
Scroll to Top