Χαλκοκουρούνα- Κράγκα, αρσενικό

Τάξη: Κορακιόμορφα
Order: Coraciiformes
Οικογένεια: Χαλκοκουρούνες – Κορακοφωνίδαι
Family: Coraciidae
Ονομασία: Χαλκοκουρούνα- Κράγκα, αρσενικό
Scientific Name: Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Roller

Scroll to Top
Scroll to Top