Χαμωτίδα θηλυκό

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Ωτίδες – Ωτιδίδαι
Family: Otididae
Ονομασία: Χαμωτίδα θηλυκό
Scientific Name: Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Common Name: Little Bustard

Scroll to Top
Scroll to Top