Χειμωνογλάρονο, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Γλαρονίδαι
Family: Sternidae
Ονομασία: Χειμωνογλάρονο, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Sterna sandvicensis (Latham, 1787)
Common Name: Sandwich Tern

Scroll to Top
Scroll to Top