Χηνοπρίστης, θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Χηνοπρίστης, θηλυκό
Scientific Name: Mergus merganser (Linnaeus, 1758)
Common Name: Goosander

Scroll to Top
Scroll to Top