Χιονοκότσυφας

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κιχλίδαι
Family: Turdidae
Ονομασία: Χιονοκότσυφας
Scientific Name: Turdus torquatus (Waterhouse, 1838)
Common Name: Ring Ouzel

Scroll to Top
Scroll to Top