Χιονοτσίχλονο, Χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια – Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Χιονοτσίχλονο, Χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Snow Bunting

Scroll to Top
Scroll to Top