Χιονοψάλτης

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Ψάλτες – Διφωνίδαι
Family: Prunellidae
Ονομασία: Χιονοψάλτης
Scientific Name: Prunella collaris (Scopoli, 1769)
Common Name: Alpine Accentor

Scroll to Top
Scroll to Top