Χιονόπαπια, αρσενικό, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Χιονόπαπια, αρσενικό, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Long tailed Duck

Scroll to Top
Scroll to Top