Χιονόστρουθος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπουργίτες – Στρουθίδαι
Family: Passeridae
Ονομασία: Χιονόστρουθος
Scientific Name: Montifringilla nivalis (Linnaeus)
Common Name: White – winged Snowfinch

Scroll to Top
Scroll to Top