Χουλιαρομύτα, ανώριμο

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Χουλιαρόμυτες – Χαλκόκοτες- Θρησκειορνιθίδαι
Family: Threskiornithidae
Ονομασία: Χουλιαρομύτα, ανώριμο
Scientific Name: Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Spoonbill

Scroll to Top
Scroll to Top