Χουλιαρόπαπιες (αρσενικό – θηλυκό)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Χουλιαρόπαπιες (αρσενικό – θηλυκό)
Scientific Name: Anas Clypeata (Linnaeus, 1758)
Common Name: Shoveler

Scroll to Top
Scroll to Top