Χουχουριστής κοκκινόχρωμη ποικιλία

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Στριγίδαι- Γλαύκες
Family: Strigidae
Ονομασία: Χουχουριστής κοκκινόχρωμη ποικιλία
Scientific Name: Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Common Name: Tawny Owl

Scroll to Top
Scroll to Top