Χρυσοτσίχλονο, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια – Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Χρυσοτσίχλονο, αρσενικό
Scientific Name: Emperiza citrinella
Common Name: Yellowhammer

Scroll to Top
Scroll to Top