Χρυσόμαυρος Φασιανός, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι – Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Χρυσόμαυρος Φασιανός, αρσενικό
Scientific Name: Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829)
Common Name: Lady Amherst’s Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top