Χρυσός Φασιανός, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι- Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Χρυσός Φασιανός, αρσενικό
Scientific Name: Chrysolophus pictus (Linnaeus , 1758)
Common Name: Golden Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top