Χτένι Πρωτέας

Τάξη: Pectinoida
Order: Pectinoida
Οικογένεια: Χτένια
Family: Pectinidae
Ονομασία: Χτένι Πρωτέας
Scientific Name: Flexopecten glaber proteus (Dillwyn, 1817)

Scroll to Top
Scroll to Top