Χωραφοσπουργίτης, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Στρουθίδαι – Σπουργίτες
Family: Passeridae
Ονομασία: Χωραφοσπουργίτης, αρσενικό
Scientific Name: Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)
Common Name: Spanish Sparrow

Scroll to Top
Scroll to Top