Ψαρόνι (Ευρωπαϊκό), ανώριμο

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Ψαρίδαι (ΨΑΡΟΝΙΑ)
Family: Sturnidae
Ονομασία: Ψαρόνι (Ευρωπαϊκό), ανώριμο
Scientific Name: Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Starling

Scroll to Top
Scroll to Top