Ωτίδα (Ν.Αφρική), αρσενικό

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Ωτιδίδαι- Ωτίδες
Family: Otididae
Ονομασία: Ωτίδα (Ν.Αφρική), αρσενικό
Scientific Name: Lissotis melanogaster (Ruppel, 1835)
Common Name: Black – bellied Bustard

Scroll to Top
Scroll to Top