Ωχροκελάδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κελάδες – Σουσουράδες – Σεισοπυγίδαι
Family: Motacillidae
Ονομασία: Ωχροκελάδα
Scientific Name: Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Common Name: Tawny Pipit

Scroll to Top
Scroll to Top