Βομβυκίλλα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Βομβυκίλες – Βομβυκιλλίδαι
Family: Bombycillidae
Ονομασία: Βομβυκίλλα
Scientific Name: Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Waxwing

Scroll to Top
Scroll to Top