Zygaena punctum, Ochsenheimer 1808

Τάξη: Λεπιδόπετρα
Order: Lepidoptera
Οικογένεια: Zygaenidae
Ονομασία: Zygaena punctum (Ochsenheimer 1808)

Scroll to Top
Scroll to Top