Αγκαθωτός Αραχνοκάβουρας

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια : Majidae
Family: Majidae
Ονομασία: Αγκαθωτός Αραχνοκάβουρας
Scientific Name: Maja squinado (Herbst, 1788)
Common Name: Spiny spider crab

Scroll to Top