Δασοφυλλοσκόπος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβίδες
Family: Sylviidae
Ονομασία: Δασοφυλλοσκόπος
Scientific Name: Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
Common Name: Wood Warbler

Scroll to Top
Scroll to Top