Μαύρος Πελαργός, ανώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Πελαργοί -Πελαργίδαι
Family: Ciconiidae
Ονομασία: Μαύρος Πελαργός, ανώριμο
Scientific Name: Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Common Name: Black Stork

Scroll to Top
Scroll to Top