Οχθοχελίδονο

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Χελιδόνια – Χελιδονίδαι
Family: Hirundinidae
Ονομασία: Οχθοχελίδονο
Scientific Name: Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Common Name: Sand Martin

Scroll to Top
Scroll to Top