Παγόπαπια, αρσενικό-θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Παγόπαπια, αρσενικό-θηλυκό
Scientific Name: Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
Common Name: Steller’s Eider

Scroll to Top
Scroll to Top